You don't have javascript enabled. Good luck with that.

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه

بازديد بازرگانان تاجيكي و چيني و مسوولان استان از نمايشگاه تخصصي در و پنجره و آسانسور و پله برقي اصفهان

بازديد بازرگانان تاجيكي و چيني و مسوولان استان از نمايشگاه تخصصي در و پنجره و آسانسور و پله برقي اصفهان

چند تن از بازرگانان ایالت سغد از استان خجند تاجیکستان از دومین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و هشتمین آسانسور و پله برقی اصفهان بازدید کردند. 

اطلاعيه

به اطلاع میرساند بازدیدی توسط مدیران وناظران اجرایی پروژه نمایشگاه بزرگ و ناظران اجرایی شهرداری اصفهان بمنظور ارزیابی و تعیین پیمانکار نصب آسانسور و پله برقی پروژه مذکور در ساعت 17:00 روز پنجشنبه 95/6/11 از نمایشگاه آسانسور ....

نظر سنجی