You don't have javascript enabled. Good luck with that.

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه

برگزاري اولين نمايشگاه تخصصي مسكن و انبوه سازي همزمان با نمايشگاه آسانسور و پله برقي

برگزاري اولين نمايشگاه تخصصي مسكن و انبوه سازي همزمان با نمايشگاه آسانسور و پله برقي

اطلاعيه

به اطلاع میرساند بازدیدی توسط مدیران وناظران اجرایی پروژه نمایشگاه بزرگ و ناظران اجرایی شهرداری اصفهان بمنظور ارزیابی و تعیین پیمانکار نصب آسانسور و پله برقی پروژه مذکور در ساعت 17:00 روز پنجشنبه 95/6/11 از نمایشگاه آسانسور ....

نظر سنجی